HELSINGBORG. När regionen tar över ambulanssjukvården i september ska mindre allvarligt sjuka också kunna köras till vårdcentralerna. Allt för att minska trycket på akuten