Brandmän har i sitt blod upp till tre gånger högre halter än normalt av dioxinliknande miljögifter, som tros vara cancerframkallande. Det visar en amerikansk pilotstudie. De höga halterna av miljögifter i kroppen kan vara en förklaring till att brandmän har ökad risk för att få cancer.