REGION SKÅNE. / VIDEO / Att GPS:en visar fel under en ambulansutryckning kan få digra konsekvenser. Under de senaste tre åren har endast 17 sådana avvikelser rapporterats i Skåne, men mörkertalet kan vara stort. Och det osäkra navigationsstödet leder till stress hos personalen.