Missvisande GPS:er problem för ambulansen

REGION SKÅNE. / VIDEO / Att GPS:en visar fel under en ambulansutryckning kan få digra konsekvenser. Under de senaste tre åren har endast 17 sådana avvikelser rapporterats i Skåne, men mörkertalet kan vara stort. Och det osäkra navigationsstödet leder till stress hos personalen.

Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/oro-bland-ambulanspersonalen-nar-gps-en-sviker