Mängden beslag fortsätter att öka

Beslagsstatistiken för Tullverkets första halvår 2012 visar en fortsatt ökning i mängden narkotika och dopningsmedel. Antal narkotikabeslag i post- och kurirflödet har ökat de senaste åren. Beslagen av narkotiska läkemedel har ökat. Kvantiteterna av beslagtagen vin och starköl är de högsta på de senaste två åren under motsvarande period.

Läs mer: http://www.tullverket.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyheter/mangdenbeslagfortsatterattoka.5.4f3ff6ed1370f42d38b223f.html