Inom någon vecka väntas den nya flerbårsambulansen, som kan ta upp till fyra patienter, till stationen i Katrineholm. Leveransen blev dock kraftigt fördröjd.