IVPA delegering till RS Sundsvall

SUNDSVALL. Begreppet IVPA (I Väntan På Ambulans) kom till och började ursprungligen användas av Räddningstjänsten där det var långt till ambulansstationen.

Läs mer: http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.6158763-ivpa-delegering-till-rs-sundsvall