Insats med fördröjning för räddningstjänsten

VÄXJÖ. Politikernas order att försöka behålla deltidsbrandkåren i Ingelstad innebär att den planerade satsningen på Första insatsperson, FIP, införs i en långsammare takt. – Den mest radikala effekten av det är att jag inte har råd att satsa på FIP fullt ut, säger förbundschefen Jörgen Gertsson.

Läs mer: http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/insats-med-fordrojning-for-raddningstjansten(4030458).gm