VÄXJÖ. Politikernas order att försöka behålla deltidsbrandkåren i Ingelstad innebär att den planerade satsningen på Första insatsperson, FIP, införs i en långsammare takt. – Den mest radikala effekten av det är att jag inte har råd att satsa på FIP fullt ut, säger förbundschefen Jörgen Gertsson.