Inget händer trots kända brister inom ambulanssjukvården

När någon skadas vid en olycka eller drabbas av allvarlig sjukdom förväntar vi oss trygg, snabb och kvalificerad hjälp av ambulanssjukvården. Men avsaknaden av nationella riktlinjer för ambulanssjukvård har inneburit att vårdkvalitet och tillgänglighet varierar över landet.

Läs mer: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/inget-hander-trots-kanda-brister-inom-ambulanssjukvarden_8181148.svd