UPPSALA. Ambulanser SOS Alarm fungerar så dåligt att det i flera fall funnits risk för att patienter skulle ha kommit till skada. Det hävdar Per Andersson som är chef för ambulansen i Uppsala län.