GÄSTRIKLAND. Nu har förhandlingarna om det omstridda sparförslaget på ambulansen börjat. Fack och arbetsgivare är överens om att övertiden måste minskas – men oeniga om förslaget om jour.