RIKET. Antalet sjuktransporter mellan olika sjukhus har blivit så många att akutsjukvården nu är hotad. De många transporterna gör att det inte finns ambulanser redo för akuta utryckningar, säger Ambulansförbundet.