”Finns en rädsla för att ställa krav”

SVERIGE. När arbetsgivare söker efter semestervikarier i ambulanssjukvården, ställs inga eller låga krav på körvana i annonserna. Det visar en rapport vid Göteborgs och Umeå universitet av trafikforskaren Jörgen Lundälv.

Läs mer: https://www.ka.se/finns-en-radsla-for-att-stalla-krav