ENKÖPING. När 19-åringen drabbades av en hjärtinfarkt slutade det med att en anhörig fick köra patienten till akuten, nu kritiseras MedHelp som ansvarade för ambulanserna.