Fel bedömning ofta bakom vårdskador i ambulans

FORSKNING. Felbedömningar och bristande dokumentation är en orsak till att patienter kan skadas på väg till sjukhuset. Forskare bedömer att risken för vårdskada är relativt hög i ambulanssjukvården.

Läs mer: https://www.vardfokus.se/webbnyheter/2019/april/fel-bedomning-ofta-bakom-vardskador-i-ambulans/