LINKÖPING. Ambulansutryckningarna blev allt fler, och ofta körde tomma ambulanser kors och tvärs över Östergötland. Nu har landstinget lyckats vända utvecklingen.