SÖRMLAND. Det blir ingen lokal överenskommelse för deltidsbrandmännen i Sörmlandskustens räddningstjänst. Facket har sagt nej till arbetsgivarens bud, och lösning på konflikten ser allt svårare ut att nå.