ÖSTERGÖTLAND. Upptäcktsrisken är minimal för åkerier och yrkesförare som bryter mot reglerna om kör- och vilotider eller farligt gods när de åker igenom Östergötland.