Det borde heta brandhen i stället för brandman

JÄMTLAND. Det är ju allmänt känt att mannen är norm i vårt samhälle, och visserligen sker det gradvis förändringar men ändå alltför långsamt.

Läs mer: http://op.se/opinion/insandare/1.5999756-det-borde-heta-brandhen-i-stallet-for-brandman