SOTENÄS. Dödsfall, ansiktsskador, förlossningar. Som ambulanssjukvårdare i skärgårdskommunen Sotenäs får Christian Ralbring se det mesta.