Christians arbetsdag fylls av larm

SOTENÄS. Dödsfall, ansiktsskador, förlossningar. Som ambulanssjukvårdare i skärgårdskommunen Sotenäs får Christian Ralbring se det mesta.

Läs mer: http://www.ka.se/index.cfm?c=108260