Chef för ambulanssjukvården slutar

VÄRMLAND. Torbjörn Nyvall slutar som chef för ambulanssjukvården och kommer att få nya arbetsuppgifter inom landstinget. En tillförordnad verksamhetschef kommer att ta över arbetsuppgifterna under en period i väntan på att en ny verksamhetschef för ambulanssjukvården har rekryterats.

Läs mer: http://www.vf.se/nyheter/allman/torbjorn-nyvall-slutar-som-chef-ambulanssjukvarden