BRF: ”Vi blev överkörda i förhandlingsögonblicket”

SVERIGE. Deltidsbrandmännens nya kollektivavtal har lett till massuppsägningar på olika håll i landet. Lokala förhandlingar har gett olika resultat den senaste tiden, men hur det gick till när det omstridda kollektivavtalet kom till råder det delade meningar om.

Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/brandmannens-riksforbund-vi-blev-overkorda-i-forhandlingsogonblicket