SVERIGE. Deltidsbrandmännens nya kollektivavtal har lett till massuppsägningar på olika håll i landet. Lokala förhandlingar har gett olika resultat den senaste tiden, men hur det gick till när det omstridda kollektivavtalet kom till råder det delade meningar om.