GÖTEBORG. ”Det är aldrig okej att du skulle dö på en olycksplats, dit du kallats för att hjälpa andra.” Anders Ternevi, brandman på Gårda i Göteborg, möter trafikolyckor nästan varje dag i jobbet. Läs hans egna ord efter att hans kollega dött – och förklara skälet till varför de jobbar som de gör vid trafikolyckorna.