VÄRNAMO.  Efter ett nytt avtal vill deltidsbrandmännen i Värnamo förhandla lokalt om bättre villkor. Risken är annars att brandmän hoppar av.