LILLA EDET. Deltidsbrandmännen vill att frågan om medlemskap i Närf ska utredas ytterligare. I kväll, onsadag, behandlas frågan av fullmäktige, men det finns en begäran om återremiss.