Bönder kräver ersättning för brandberedskap

REGION JÖNKÖPINGS LÄN / LYSSNA /  Bönders och skogsägares maskiner har blivit en allt viktigare resurs för att släcka skogsbränder.

Läs mer: https://sverigesradio.se/artikel/bonder-kraver-ersattning-for-brandberedskap