SVERIGE. Blåljuspersonal undantas från det nya förbudet mot att använda handhållen mobil vid körning. Det beslutar regeringen i veckan.