Bättre mix på Dala Mitt

DALARNA. I nuläget finns det inte en enda heltidsanställd brandman i hela Räddningstjänsten Dala Mitt som är kvinna. I nuläget finns det inte en enda heltidsanställd brandman i hela Räddningstjänsten Dala Mitt som är kvinna.

Läs mer: http://www.dt.se/dalarna/falun/battre-mix-pa-dala-mitt