HÖGANÄS. Sen ett par veckor är det bara räddningstjänstens personal som räddar folk som hamnat i nöd på svårtillgängliga ställen. Ambulansen har tillfälligt hoppat av samarbetet.