LJUSDAL. I höst ersätts ambulansen i Los med en akutbil. Det är ett pilotprojekt som ska ge bättre vårdkvalitet för Losborna.