KIRUNA. När personalen var upptagna med lastning av ett sjukdomsfall passade fräcka tjuvar på att rafsa åt sig bland annat kanyler från fordonet.