TIDAHOLM. Deltidsbrandmän i uppror över nya avtalet. Nu briserar det missnöje som länge legat och pyrt. I protest mot det nya avtalet har samtliga deltidsbrandmän i Tidaholm lämnat in en uppsägningsansökan. — Det nya avtalet har fått bägaren att rinna över, säger deltidsbrandmännen Mikael Åsberg och Torbjörn Ljungblom.