30 procent lämnas hemma

HELSINGBORG. Att ambulansen låter patienter stanna kvar i hemmet är vanligt. Men det finns en risk för missade diagnoser.

Läs mer: http://www.hd.se/nyheter/sverige/2015/08/19/30-procent-lamnas-hemma/