Södertälje sjukhus har stor användning av Rakel

På Södertälje sjukhus har man använt sig av Rakel sedan 2010 efter ett beslut i Stockholms läns landsting. I dag används Rakel av många funktioner på sjukhuset, för både intern och extern … [Läs mer...]

Sjuksköterskor får pris för räddningsinsats

En pappa kastade sin knappt 1-åriga dotter från en 15 meter hög kraftverksdamm i Ragunda kommun i augusti förra året. Ambulanspersonal från Hammarstrand och narkossköterskan Olof Hernborg från … [Läs mer...]

Ambulans innebär inte längre självklar transport till akuten

Nu har ambulansen i Skellefteå börjat att använda 1177 beslutsstöd som är ett nytt standardiserat sätt att arbeta. Arbetssättet innebär att patienter som larmat efter ambulans inte automatiskt körs … [Läs mer...]

Specialutbildning – för livshotande trauman

Ambulansverksamheten vid Kungälvs sjukhus har vid tre tillfällen genomfört en utbildningsdag för samtlig ambulanspersonal i att identifiera och behandla de 3 stora behandlingsbara dödsorsakerna vid … [Läs mer...]

Norge uppskattar arbetslivserfarenhet

2014 fick ett 30-tal ambulanssjukvårdare sluta i Västernorrland när landstinget endast ville ha sjuksköterskor i sina ambulanser. Flera fick nytt jobb i Norge. Efter 38 år som landstingsanställd i … [Läs mer...]

Effektivare prehospital akutvård med eHälsa

Under två veckors tid har för första gången fullskaliga simuleringar av en komplett ICT-stödd akut prehospital strokevårdkedja genomförts i projektet PrehospIT-Stroke. Team från olika … [Läs mer...]

Räddningsinsatser i vägtrafiken ska bli säkrare

Räddningsinsatser i vägtrafiken ska bli säkrare - Trafikverket Det har skett ett flertal olyckor med dödlig utgång vid räddningsinsatser i vägtrafiken. Trafikverket och … [Läs mer...]

Hon belönas för sitt arbete för barn som far illa

Lisa Gårdlund är i grunden barnmorska men har i åtta år jobbat inom ambulansen på halvtid, utöver arbetet på förlossningen i Ystad. – Inom ambulansen har jag sett jättemycket elände i form av … [Läs mer...]

Samlat ambulanscentrum ska öka servicen för Hisingsborna

  Folkmängden på Hisingen ökar i rekordtakt. Nu begåvas invånarna med ett nytt ambulanscentrum när två stationer blir en. Placeringen på Ruskvädersgatan är strategiskt uträknad för att så … [Läs mer...]

Kustbevakningen föreslås få utökade befogenheter

Utökade befogenheter för Kustbevakningen att bekämpa brott till sjöss föreslår regeringen idag. Befogenheterna att utreda till exempel fiskeribrott, eller brott på sjösäkerhetsområdet, skulle avlasta … [Läs mer...]