12 nya beredskapsflygplatser


För att säkerställa tillgängligheten till flygplatser med beredskap att ta emot samhällsviktiga flygtransporter har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att se över beredskapsflygplatserna. I rapporten föreslår Trafikverket att de idag tio ordinarie beredskapsflygplatserna utökas till totalt 22 stycken.

I slutrapporten som nu överlämnats till regeringen föreslår Trafikverket inga ytterligare flygplatser till de 22 som förts fram i delrapporten från i somras. De synpunkter som framkommit i samverkan föranleder inte någon justering av tidigare inlämnade förslag på permanenta beredskapsflygplatser.

De 12 nya beredskapsflygplatser som föreslås är:

• Jönköping
• Karlstad
• Kiruna
• Linköping-Malmen
• Lycksele
• Mora
• Skavsta
• Uppsala-Ärna
• Örebro
• Trollhättan-Vänersborg
• Växjö
• Kristianstad

–Jag vill poängtera att den utredning vi genomfört med stöd av myndigheter och aktörer tydligt pekar på att beredskapsförmågan är av stor vikt i dagens samhälle. De dialoger vi har fört visar också att det finns ytterligare behov av samverkan kring systemet med beredskapsflygplatser när det gäller aspekter som rör totalförsvaret, säger Katarina Wigler som är strategisk planerare på Trafikverket.

Fortsatt viktigt med beredskapsflygplatser
Det är viktigt att tydliggöra att inga kontakter har tagits med de föreslagna 22 flygplatserna och det är därmed inte är klarlagt ifall samtliga av de ytterligare 12 flygplatser som föreslås kan åta sig ett beredskapsuppdrag eller att det finns nödvändiga förutsättningar för att få det. Förslagen ligger nu hos regeringen för beslut, 

De ordinarie flygplatserna idag är:

• Gällivare
• Luleå
• Umeå
• Åre-Östersund
• Sundsvall-Timrå
• Stockholm Arlanda
• Göteborg Landvetter
• Visby
• Ronneby
• Malmö

Bakgrund regeringsuppdrag översyn av beredskapsflygplatser
Trafikverket fick i december 2019 ett regeringsuppdrag att göra en översyn av beredskapsflygplatserna som redovisades i juni 2020. I juni 2021 fick Trafikverket i uppdrag att med utgångspunkt från översynen 2020 och utifrån erfarenheter från den pågående pandemin och de temporära beredskapsflygplatserna redovisa kompletterande underlag och förslag för systemet med beredskapsflygplatser.

TEXT och KÄLLA: Trafikverkets pressjour, Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00  FOTO: Mostphotos


 

ANNONSER