Välkommen till Samverkan 112:s nya hemsida!
Allting är inte riktigt på plats än, men vi jobbar så snabbt vi kan för att få allt klart. Tack för ditt tålamod.

Day: januari 23, 2017

Specialutbildning – för livshotande trauman

Ambulansverksamheten vid Kungälvs sjukhus har vid tre tillfällen genomfört en utbildningsdag för samtlig ambulanspersonal i att identifiera och behandla de 3 stora behandlingsbara dödsorsakerna vid penetrerande trauman.
Katastrofala blödningar, övertrycks-pneumothorax och ofri luftväg är tillstånd som obehandlade leder till döden.

Read More »