Dalarnas ambulanshelikopter i operativ drift


Dalarna-Hkp

Nu är Landstinget Dalarnas ambulanshelikopterverksamhet igång. Det innebär att man börjar ta uppdrag, som ett komplement och en förstärkning till ambulanssjukvården i Dalarna.

Idag börjar Landstinget Dalarnas ambulanshelikopter, som har sin bas på Mora-Siljans flygplats, att ta uppdrag. När helikoptern blir utkallad kommer den att bemannas av en pilot, en specialistsjuksköterska HCM (HEMS Crew Member) och en anestesiläkare. HEMS utgör förkortning för Helicopter Medical Emergency Service.

-I första hand kommer vi att åka på prio 1-uppdrag i länet, men vi kommer även att användas för sekundärtransporter mellan sjukhus. Prio 1-uppdrag kan till exempel vara allvarliga olyckor och svårt sjuka människor i behov av akut specialistvård, säger Magnus Brodén, baschef och HCM.

Ambulanshelikopterverksamheten bemannas av fyra piloter, fem specialistsjuksköterskor HCM, åtta anestesiläkare och två tekniker, och man kommer att arbeta skift för att bemanna helikoptern dygnet runt. Specialistsjuksköterskorna HCM har ett flygoperativt uppdrag när helikoptern är i luften, och ett sjukvårdsuppdrag när helikoptern är på marken. Anestesiläkarna med specialistkompetens inom prehospital akutsjukvård delar sin tid mellan lasaretten i Mora eller Falun och ambulanshelikopterverksamheten. Anestesiläkarna kommer även att utgöra ett bakre stöd genom att vid behov ge telefonrådgivning till ambulanssjuksköterskor som är ute på uppdrag.

Utveckling av prehospital akutsjukvård

Helikoptern ska fungera som ett komplement till ambulanssjukvården, och en utveckling av Dalarnas prehospitala resurser och ska erbjuda insatser för patienter i behov av snabb och kvalificerad vård i hela länet. Med en medelhastighet på ca 230 km/tim och avstånd tagna från SOS alarms kartsystem är ambulanshelikopterns beräknade flygtider från Mora ca 35 minuter till Idre, ca 35 minuter till Avesta, ca 25 minuter till Fredriksberg och ca 55 minuter till Uppsala eller Örebro.
Tomas Riman, divisionschef kirurgiska specialiteter, ser helikopterverksamheten som en förstärkning av akut- och ambulanssjukvården i länet.

-Verksamheten har under flera månader arbetat intensivt och målinriktat med utbildning och träning och är redo att ta uppdrag. Det känns positivt att nu kunna komplettera akut- och ambulanssjukvården med denna kompetens, och erbjuda Dalarnas befolkning en snabb och jämlik vård.

Landstinget Dalarna ingår i kommunalförbundet Svensk Luftambulans, där även Landstinget i Värmland, Västra Götaland-regionen och Uppsala läns landsting ingår. I Värmland har ambulanshelikopterverksamheten varit igång i ett och ett halvt år, och i Västra Götaland och Uppsala i flera år.

Källa: Landstinget Dalarna  Foto & Video: Landstinget Dalarna


 

ANNONSER