Ambulansarbetsgivarna hotar säkerheten i sommar


Knappt någon körvana krävs för de ambulansvikarier som just nu rekryteras för sommarvikariaten runtom i landet. Totalt ska 228 platser besättas vid olika sjukhus i sommar och nästan vid var tredje annons framgår inte ens körkortsbehörighet som krävs för att köra ambulans. Det visar en snabbstudie som gjort av den pågående rekryteringen av ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare som utryckningsförare. Att inte någon körvana krävs är mycket alarmerande, skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet som gjort snabbstudien.

Just nu pågår rekrytering av sommarvikarier av ambulanspersonal vid olika sjukhus runtom i landet. Ingen vet vilka krav som ställs för den som ska börja köra ett ambulansfordon. För en utbildad ambulanssjuksköterska eller ambulanssjukvårdare är man helt och hållet utelämnad till arbetsgivarnas platsannonser och den information och krav som framgår där. Under många år har jag som skadeforskare studerat olyckor med utryckningsfordon (bland annat ambulanser och polisfordon) samt vilka satsningar som görs på utbildningssidan för att förhindra dessa olyckor. Utbildning är naturligtvis en investering för sin personal som är utryckningsförare. Inför sommaren står ambulansarbetsgivarna i Sverige inför att rekrytera totalt 228 tjänster inom ambulanssjukvården.

I 36 platsannonser försöker man nu att rekrytera både ambulanssjuksköterskor och ambulanssjukvårdare. En genomgång av samtliga annonser visar att man söker 109 ambulanssjuksköterskor och 119 ambulanssjukvårdare till tjänsterna. Men hur högt uppställda krav har man då på förarbehörigheter, körvana och tidigare utryckningsförarerfarenheter? I hälften av annonserna kräver man körkort i form av endast B-behörighet. I var tredje annons framgår det överhuvudtaget inte vilken körkortsbehörighet som man ska ha. I åtta annonser önskar arbetsgivaren att man ska ha C-körkort för att framföra ambulansfordon i vägtrafiken.

I 29 annonser framgår inte alls om den sökande ska ha någon tidigare körvana. Endast i två annonser krävs tidigare erfarenhet av utryckningsförarverksamhet. I 8 annonser kommer arbetsgivaren att genomföra körtest med de som sökt sommarjobb inom ambulansen. Detta är resultat av en snabbstudie som jag gjort av den pågående rekryteringen av vikarier inom ambulanssjukvården. Att arbetsgivarna inte ställer högre krav på tidigare körvana, högre körkortsbehörighet och fler körtester under rekryteringsarbetet är enligt min mening allvarligt då det kan hota trafiksäkerheten i sommar för såväl ambulanspersonal, patienter och medtrafikanter. Vi vet alla sedan tidigare att sommarmånaderna juni, juli och augusti är en olycksdrabbad period då det inträffar många trafikolyckor.

Arbetsgivarna har enligt min bedömning en skyldighet att agera förebyggande utifrån såväl nollvisionen men även utifrån arbetsmiljölagstiftningen genom att tillförsäkra en god arbetsmiljö för ambulansvikarierna. Att spela med allas säkerhet är inte förenligt med en trafiksäker sed. Det är nu viktigt att arbetsmarknadens samtliga parter som till exempel Vårdförbundet, Kommunal och Ambulansförbundet ALARM följer utfallet av den pågående rekryteringsprocessen. Alla är vinnare på högre ställda krav.

JÖRGEN LUNDÄLV, Docent i trafikmedicin vid enheten för kirurgi vid Umeå universitet

E-post: Jorgen.Lundalv@surgery.umu.se,    Jorgen.Lundalv@socwork.gu.se

Mobil: 0761-724711

Ettanbild: arkivfoto: Mats Thorner


 

ANNONSER