Artikel

Kvalitetskontroll och feedback på HLR-insatserna i Kalmar län

Vid hjärtstopp utanför sjukhus används en publik hjärtstartare i mindre än 3 % av fallen och endast 5 % av de som drabbas av hjärtstopp överlever. Fram till och med år 2014 har det sålts cirka 35 000 hjärtstartare i Sverige. Under samma period har endast en tredjedel av dem registrerats i Sveriges hjärtstartarregister. Glappet mellan sålda och registrerade hjärtstartare är alltså stort.