Artikel

Långa svarstider på SOS Alarm ett allvarligt problem

Sedan 2012 har den genomsnittliga svarstiden för nödsamtal till SOS Alarm fördubblats och ligger nu på strax över 15 sekunder istället för avtalade 8 sekunder. Högst 8 procent av samtalen får ha en svarstid på mer än 15 sekunder. Andelen nödsamtal med så långa svarstider ligger nu på närmare 30 procent.

Artikel

Code 160 i det norska körkortet

Norsk utryckningsförarutbildning leder fram till kompetensbevis eller nationell ”Kode 160” i det norska körkortet. Kravet infördes 1 mars 2002 och gäller alla utryckningsförare. Kompetensbeviset ger behörighet att köra utryckning i hela Norge.