Över 70 % kan överleva ett hjärtstopp

Kedjan

För varje minut utan behandling (HLR + defibrillering) minskar chansen att överleva med 10 %.

Forskare har i flera studier visat att över 70 % kan överleva ett hjärtstopp med mycket tidig defibrillering. Fördröjningstiden från hjärtstopp till defibrillering är således den allra viktigaste faktorn som påverkar chansen till överlevnad.
Bland de patienter som får hjärtstopp utanför sjukhus är chansen för överlevnad 5–10 gånger större för dem som har ett ventrikelflimmer (VF) jämfört med dem som har en asystoli.Mattias-Ringh

 

Räddningstjänst och Polis
Under 2013 tenderade mediantiden, från hjärtstopp till defibrillering, att minska till 10 minuter. Bidragande faktorer är en ökande utlarmning av räddningstjänst och polis.

Mattias Ringh, disputerad forskare och specialist i invärtesmedicin och kardiologi, har flera strategier för tidig defibrillering.
– dubbelutlarma både räddningstjänst och/eller polis och ambulans samtidigt.
– hjärtstartare och D-HLR utbildning till personal med plikt att handla. Väktare, vakter med flera.
– fler publika hjärtstartare ute hos allmänheten.

Mattias Ringh berättar om överlevnadsfrekvensen för 474 bevittnade hjärtstopp (VF), utanför hemmet i Stockholms län. Överlevnaden är högst i gruppen publika hjärtstartare.
►Ambulans: 31 %
►Räddningstjänst/Polis: 53 %
►Publika hjärtstartare: 71 %Jacob-Hollenberg

Fler och fler hjärtstartare sprids ut i samhället, men dessa används sällan. Varför?  Jacob Hollenberg , specialistläkare i kardiologi och internmedicin, ger några förklaringar;

– 2/3 av alla hjärtstopp sker i hemmet. Och ett stort antal hjärtstartare är inte kända för allmänheten, inte synliga eller inte tillgängliga. Det finns troligen över 30 000 hjärtstartare utanför sjukhus. Endast cirka 10 000 är registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister.

Polisen är alltid på ”rull”
– Under 2013 åkte Stockholmspolisen på ca 900 SALSA-larm, av dessa var över 300 skarpa hjärtstopp. I cirka 33 procent av fallen var en polispatrull först på plats.
– Vi förfogar över 125 hjärtstartare, att jämföras med stockholms-ambulansernas 65 st.
– År 2004 var överlevnaden cirka fyra procent och nu 10 år senare är överlevnaden över 15 procent i Stockholm, berättar Peter Bjurén.

Text och Illustration: Sven Åsheden    Foto: Fotogruppen Södersjukhuset

 

ANNONSER