Låt staten bli huvudman för ambulanssjukvården

henrik-johansson_korradAlarm Ambulansförbundet anser att slutenheten inom de skatte­finansierade välfärdsbolagen har gått överstyr. Girighet och gåpåar­anda har trängt in i skattefinansierad verksamhet. Reformer som var tänkta att fungera för främjande av fri konkurrens och ökade valmöjligheter är i det närmaste att betrakta som en rot för oligopol och otrygghet, en privatiserad ambulans- och akutsjukvård på lösvikt.

Den rådande situationen inom den på många håll bolagiserade ambulanssjukvården kan liknas vid en samhällsnödvändig funktion utsatt för ett girigt experiment, vars insats är patienter och vårdanställda. Oredan i sjukvården har lett till en lukrativ arena för bemanningsbolag och diverse privata sjukvårdsaktörer.

Öppenhet och insyn är en förutsättning för en välfungerande och patientsäker verksamhet. I dag är insynen i välfärdsbolagen i stort sett obefintlig. En tillsluten verksamhet för några få aktörer. Yttrandefrihet ställs mot lojalitetsvillkor, vilket i praktiken innebär att medarbetare lydigt ska foga sig inför företagshemligheter. Dristar sig en anställd eller inhyrd att påtala brister i verksamheten så ligger illojalitetsbegreppet nära till hands att begagna för arbetsgivaren.

Vi har på nära håll sett konsekvenserna av ogynnsam konkurrens, slutenhet, konkurser, summariska avskedanden och en försvagad anställningstrygghet, liksom stora diskrepanser inom utryckningsförarutbildning. Vi ser detta i skuggan av den riskblinda ivern att entreprenadutsätta allehanda välfärdstjänster. Vi anser att lagstiftaren som minimum behöver försäkra anställda inom skattefinansierade sjukvårdsbolag offentlighet och meddelarskydd. Rätten att få tala fritt och belysa brister är enligt vårt sätt att resonera moraliskt glasklar.

Vi förespråkar staten som huvudman för ambulanssjukvården. Genom ett förstatligande underlättas ett genomförande av nationella riktlinjer, rättvisa och öppna tillsättningar av tjänster och tydlighet och rättvisa kring anställningstester och fortbildning. Och framför allt en verksamhet öppen för insyn.

Alarm Ambulansförbundet ansluter sig oreserverat till en sjukvård där demokrati, delaktighet och öppenhet är fundamenten. I vår roll som fackförbund kommer vi aldrig att underhandla med aktörer som kränker den uråldriga rätten att tala i stället för att tiga.

Författare Henrik Johansson, Förbundsordförande, Alarm Ambulans­förbundet.

ANNONSER