Artikel

Kritiska gränser i realtid

Vid bränder och/eller fabriksolyckor uppstår ofta en risk för förorening av luften på grund av giftiga utsläpp. Dessutom rör sig ”giftmolnet” mycket fort och byter riktning och storlek, med anledning av ändrade vindförhållanden. I sådana situationer är det livsavgörande att löpande mäta exakt var föroreningarna befinner sig, vilka koncentrationer de är i och vart de är på väg.