STOCKHOLM/SKÅNE.  Ambulanser som havererar varje vecka och ingen bil i reserv som står redo att hoppa in i. Så beskriver Janne Kautto, ordföranden i Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, verkligheten för personalen som måste vara först på olycksplatsen.