Vårdförbundet i tvist med AISAB

STOCKHOLM. Anser att AISAB brutit mot VF:s kollektivavtal när det gäller arbetstidsförläggning.

Läs mer: https://www.vardforbundet.se/Om-Vardforbundet/Lokala-avdelningar/Stockholm/Nyhetsbrev-Stockholm/Nyhetsbrev/Nyhetsbrev-januari-2016---/Vad-hande-pa-styrelsemotet/