Taxi istället för ambulans till akuten

SJUHÄRADSBYGDEN.  Lindrigt skadade eller sjuka patienter i Sjuhäradsbygden kan få ta sjukresor med taxi i stället för ambulans till akuten. – Den vinsten vi gör är att ambulansen blir tillgänglig för nästa patient lite tidigare, säger Monica Hjelmgren,verksamhetschef för akutkliniken på Södra Älvsborgs sjukhus.

Läs mer: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/taxi-istallet-for-ambulans-2