”Sverige behöver läkare inom ambulanssjukvården”

Initiativ saknas. Till skillnad från övriga Europa saknar Sverige till stora delar läkare inom prehospital akutsjukvård. Detta kan få allvarliga konsekvenser, något Socialstyrelsen också påpekat med anledning av terrordåden i Norge. Politikerna måste omgående skapa förutsättningar för ökad läkarmedverkan i hela landet, skriver specialistläkare i Stockholm och Göteborg.

Läs mer: http://www.dn.se/debatt/sverige-behover-lakare-inom-ambulanssjukvarden