Initiativ saknas. Till skillnad från övriga Europa saknar Sverige till stora delar läkare inom prehospital akutsjukvård. Detta kan få allvarliga konsekvenser, något Socialstyrelsen också påpekat med anledning av terrordåden i Norge. Politikerna måste omgående skapa förutsättningar för ökad läkarmedverkan i hela landet, skriver specialistläkare i Stockholm och Göteborg.