STOCKHOLM. Akuta bedömningar får göras av larmoperatörer i stället