SKURUP. På måndagsmorgonen gjorde Skurups första ambulansmän sin premiärinsats i kommunen. Falcks chefer är övertygade om att insatstiden kommer att kortas.