SKÅNE. Under några dagar denna vecka har Skånska Dagbladet granskat den skånska ambulanssjukvården. Under flera års tid har det rått en turbulent situation där en tidigare operatör, Sirius, gjorde konkurs, och Region Skåne direktupphandlade från ambulansoperatören Falck.