REGION SKÅNE. Gnissel i samarbetet mellan kommunsjuksköterskor och ambulans är inte ovanligt. I Skåne växer intresset för att ändra på det.